มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์


โพสต์โดย : นางสาวกาญจนา สาธร     วันที่ 7 มิถุนายน 2566 , 14:27:36     (อ่าน 606 ครั้ง)              ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ (ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2566)
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง นายเมชฌ สอดส่องกฤษ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาภาษาจีน ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2561

 

(ที่มา: ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 130 ง ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2566 หน้า 9 – 10)
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :