มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
อธิการบดี ม.อุบลฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 4 มิถุนายน 2566 , 11:12:28     (อ่าน 456 ครั้ง)              มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่มและพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน นำข้าราชการ และพสกนิกรชาวจังหวัดอุบลราชธานี ทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ท่าน ตลอดระยะเวลา ทรงเป็นคู่พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ ด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสาน รักษา  และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งในด้านการเกษตร  และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม เพื่อฟื้นดินคืนป่า การพัฒนาอาชีพ ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่  เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางอาหาร บนพื้นฐานหลักปรัชญาของ  เศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการพัฒนาอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ของราษฎร  จากหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยทรงพระกรุณาส่งเสริมศิลปาชีพ  อันเป็นการดำรงรักษาเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย  ให้ธำรงอยู่ยั่งยืนสืบไป

                                                                           เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :