มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
นักศึกษา ม.อุบลฯ แนะนำชมรมและแสดงความสามารถ ในงาน Opening of UBU Activity เปิดโลกกิจกรรม


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 , 10:32:46     (อ่าน 468 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดย สำนักงานพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การนักศึกษา จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม Opening of UBU Activity เพื่อ ให้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ได้สมัครเข้าร่วมชมรมสังกัดองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ,ชมรมต่าง ๆ ได้แนะนำและแสดงผลงานของชมรม อีกทั้ง นักศึกษาได้ฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการ โดยมี ผศ.ดร.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดกิจกรรม ดังกล่าว และ นายกิตติเกษม ศรีพรม รองนายกองค์การนักศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ณ บริเวณลานหน้าศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
           ภายในงานจัดให้มี การออกบูธของชมรมและสโมสร การแสดงของชมรมดนตรีสากล สังกัด องค์การนักศึกษา ม.อุบลฯ การแสดงของชมรมอนุรักษ์มรดกอีสานใต้ สังกัด องค์การนักศึกษา ม.อุบลฯ การแนะนำสโมสร/ชมรมสังกัด องค์การนักศึกษา การแสดงของชมรมอนุรักษ์มรดกอีสานใต้ สังกัด องค์การนักศึกษา ม.อุบลฯ การแสดงของชมรมกันเกราบันเทิงศิลป์ สังกัดองค์การนักศึกษา ม.อุบลฯ และ การออกร้านจำหน่ายสินค้าของชมรม สโมสรนักศึกษา และผู้สนับสนุนกิจกรรมSDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :