มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ โชว์งานวิจัย สร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาการทำเทียน จ.อุบลฯ


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 , 09:34:00     (อ่าน 462 ครั้ง)             มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนะธรรม จัดกิจกรรมการถ่ายทอดผลงานวิจัยและแนวทางการสร้างเครือข่าย ในการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ สืบสานและสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มแก่ทุนทางวัฒนธรรมด้านภูมิปัญญาการทำเทียนของจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสมเจตน์ เต็งมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และ รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมนี้ทีมนักวิจัยและกลุ่มผู้ผลิตที่ร่วมโครงการได้นำเสนอข้อมูลและโชว์ผลิตภัณฑ์และบริการ จากงานวิจัยในกิจกรรม เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดีหลังใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
          รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ เผยว่า ผลการดำเนินโครงการวิจัยได้เกิดการออกแบบและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และบริการทางวัฒนธรรมจากการนำอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาการทำเทียนจังหวัดอุบลราชธานี มาประยุกต์ใช้จำนวน 20 ต้นแบบผลิตภัณฑ์ และบริการ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทผ้า ผลิตภัณฑ์เทียนสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เทียนกินได้ ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากภูมิปัญญาการทำเทียน และการรำ 4 แสง ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งโครงการ ของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้ร่วมบูรณาการการทำงานระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชนย่านเมืองเก่า 5 ชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี ที่สามารถยกระดับ สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม ยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม และสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม สำหรับทุนทางวัฒนธรรมด้านภูมิปัญญาการทำเทียน ของจังหวัดอุบลราชธานี ต่อไปSDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :