มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
รัฐศาสตร์ ม.อุบลฯ เตรียมพร้อมก่อนเลือกตั้ง จัดเวทีสาธารณะ โสเหล่อนาคตอุบลราชธานีและอีสาน หลังการเลือกตั้ง 2566


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 , 13:07:47     (อ่าน 1,882 ครั้ง)             คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี จัดเวทีสาธารณะในหัวข้อ “โสเหล่อนาคตอุบลราชธานีและอีสาน หลังการเลือกตั้ง 2566” เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเลือกตั้ง แบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ช่วง ช่วงแรก ความคาดหวังต่ออนาคตการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี โดย ตัวแทนเครือข่ายการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ช่วงที่ 2 “โสเหล่อนาคตอุบลราชธานีและอีสาน หลังการเลือกตั้ง 2566” โดยตัวแทนพรรคการเมือง และช่วงที่ 3 เปิดเวทีถามตอบ โดยมี ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี สัณฐิติวณิชย์ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ นอกจากนี้ยังมี ตัวแทนจาก iLAW องค์กรภาคประชาสังคม ร่วมสื่อสารรณรงค์ให้ประชาชนเข้าถึงหลักการประชาธิปไตยเสรีภาพในการแสดงออกและระบบยุติธรรมที่เป็นธรรมและตรวจสอบได้ มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ณ ลานกิจกรรมด้านหน้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานีเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา

        ดร.ฐิติพล ภักดีวานิชคณบดีคณะรัฐศาสตร์ กล่าวถึงการจัดกิจกรรมครั้งนี้ว่า เนื่องจากจะมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งสำคัญ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมจัดเวทีสาธารณะขึ้น เพื่อให้ชาวจังหวัดอุบลราชธานี และภาคอีสาน ได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างรอบด้านในการเลือกตั้ง ทั้งในด้านของวิสัยทัศน์ของพรรคการเมือง และนโยบายของพรรคการเมือง มุมมองผู้สมัครตัวแทนพรรคจะนำพาจังหวัดอุบลราชธานีไปทิศทางไหนบ้าง ในช่วงเปิดเวทีสาธารณะ “โสเหล่อนาคตอุบลราชธานีและอีสาน หลังการเลือกตั้ง 2566” ซึ่งมีโดยตัวแทนพรรคการเมืองเข้าร่วม ประกอบด้วย ตัวแทนภาคก้าวไกล  พรรคชาติพัฒนากล้า พรรคไทยสร้างไทย พรรคเพื่อไทย พรรครวมไทยสร้างชาติ และพรรคเสรีรวมไทยพูดคุยในประเด็นการพัฒนาในด้านต่างๆของจังหวัดอุบลราชธานี อาทิ ด้านเศรษฐกิจ ปัญหาปากท้องของประชาชน การค้าชายแดน การจัดการน้ำ ทั้งน้ำท่วมและภัยแล้งพร้อมตอบข้อซักถามพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมงานในประเด็นต่างๆ อย่างครบถ้วน

          นับเป็นอีกบทบาทหนึ่งของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งนอกจากมีภารกิจด้านการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัยทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ยังดำเนินงานโครงการงานวิจัยที่หนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการสร้างบัณฑิตที่มีทักษะสูงของแต่ละวิชาชีพ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สามารถประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสังคมทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีผ่านการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ สังคมและภาคอุตสาหกรรม  ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอีสานใต้อย่างสร้างสรรค์ อีกด้วย

                                                       เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าวรายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1


SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :