มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ จัดโครงการเชิดชูเกียรติพลเมืองดี UBU GOOD CITIZEN AWARD


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 , 09:28:57     (อ่าน 379 ครั้ง)            สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรม เชิดชูเกียรติพลเมืองดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2565  UBU GOOD CITIZEN AWARD เพื่อแสดงความยินดี ให้กับนักศึกษาผู้ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัย และ มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และด้านกีฬา โดยมี ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด และ ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้  เมื่อวันที่ 17 กุมพาพันธ์ 2566 ณ โรงละคร คณะศิลปศาสตร์

          ภายในกิจกรรม จัดให้มี การแสดงพิธีเปิด โดย วงดนตรีสากล สังกัด องค์การนักศึกษา มหาวิทยาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชมรมเชียร์ลีดเดอร์สังกัดองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการแสดงของชมรม/การแสดงของนักศึกษา การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติพลเมืองดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รางวัล คณะที่ใช้สิทธิเลือกตั้ง คณะที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา และคณะกรรมการองค์การนักศึกษาและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2565 สูงกว่าร้อยละ 70 และ การมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา/ด้านกีฬา
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :