มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ร่วมกับ สถานทูตอินเดีย และภาคีเครือข่าย จัดเทศกาลศิลปะและวัฒนธรรมอินเดีย ครั้งแรกในอีสานใต้


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 , 23:06:14     (อ่าน 1,050 ครั้ง)  ม.อุบลฯ ร่วมกับ สถานทูตอินเดีย และภาคีเครือข่าย

จัดเทศกาลศิลปะและวัฒนธรรมอินเดีย ครั้งแรกในอีสานใต้

-------------------------------------------

          กลุ่มศึกษาอินเดียแห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยและคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรม “เทศกาลศิลปะและวัฒนธรรมอินเดีย” ระหว่างวันที่ 14 – 23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุบล โดยมี H.EMr. Nagesh Singh เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธาน นายชลธี  ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอินเดียร่วมสมัยในประเทศไทย ผ่านการศึกษาและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับอินเดียแบบพหุวิทยาการ (Multidiscipline)รวมถึงเป็นหน่วยประสานความร่วมมือทั้งกับเครือข่ายภายในและภายนอกประเทศ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทย-อินเดีย จากนั้น เป็นการจุดประทีปเปิดงานเทศกาลศิลปะและวัฒนธรรมอินเดีย (The Indian Art and Cultural Festival) โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ร่วมจุดประทีปเปิดงานอย่างเป็นทางการ เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ลานลูกยางลิ่วลม ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุบล

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับเทศกาลศิลปะและวัฒนธรรมอินเดีย (The Indian Art and Cultural Festival) มุ่งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและร่วมเฉลิมฉลองความสัมพันธ์อันดีระหว่างอินเดียและไทย โดยภายในงานประกอบไปด้วย กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม นิทรรศการอินเดียในพุทธศิลป์อีสานโดยคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ การประกวดทูตวัฒนธรรมอินเดีย การแสดงแฟชั่นโชว์ที่ประยุกต์ผ้าทอเมืองอุบลกับเครื่องแต่งกายแบบอินเดีย การเสวนาเชิงปฏิบัติการอาหารอินเดียและโยคะ การเสวนาในประเด็นการศึกษา การพัฒนา และการท่องเที่ยวของอินเดีย รวมไปถึงการออกร้านแสดงสินค้าอาหารและวัฒนธรรมอินเดีย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นร่วมกันโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะรัฐศาสตร์ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย และศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุบล โดยได้รับเกียรติจากภาคีเครือข่ายร่วมงานจากหลากภาคส่วน อาทิ นายมงคล  จุลทรรศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายสมชาติ  พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ดร.เสมอ  สร้อยคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี นางสาวยอดสร้อย ปัญณะสมบูรณ์ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุบล ส่วนราชการและภาคเอกชน โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนรวมกว่า 10,000 คน จากจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และนับเป็นการจัดเทศกาลอินเดียครั้งแรกในภูมิภาคนี้อีกด้วย โดยเทศกาลศิลปะและวัฒนธรรมอินเดียสะท้อนถึงความพร้อมของจังหวัดอุบลราชธานีที่จะเชื่อมความสัมพันธ์กับอินเดีย เพื่อยกระดับอุบลราชธานีสู่การเป็นเมืองคู่มิตรกับเมืองสำคัญของอินเดียในอนาคตอันใกล้ต่อไป

          อนึ่งสาธารณรัฐอินเดีย เป็นแหล่งอารยธรรมขนาดใหญ่ของโลก ซึ่งมีอายุกว่า 5,000 ปีและมีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม มีบทบาทในฐานะหนึ่งในมหาอำนาจใหม่ เป็นประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีประชากรกว่า 1,300 ล้านคน ซึ่งมีแนวโน้มจะเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกในอนาคตอันใกล้ มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 5 ของโลก และเป็นประเทศที่มีการพัฒนาในด้านไอที เทคโนโลยี การแพทย์ และอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน

ประวมวลภาพ เทศกาลศิลปะและวัฒนธรรมอินเดีย https://drive.google.com/drive/folders/1SkOL_818lQ8N7yB305PJi-6_AZLOGAGv

-------------------------------------

งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :