มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ร่วมจัดนิทรรศการการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครั้งที่ 16


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 , 18:29:51     (อ่าน 387 ครั้ง)       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย จัดงานนิทรรศการการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครั้งที่ 16 (The 16t Japan Education Fair) โอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และการศึกษานานาชาติ พร้อมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ และคณะผู้บริหารกล่าวต้อนรับ Mr. UCHIDA Takeshi เลขานุการ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย พร้อมคณะผู้ติดตาม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม A-B ชั้น 2 โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

     ทั้งนี้ นิทรรศการการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครั้งที่ 16 (The 16t Japan Education Fair) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา โดยมีการแนะแนวทุนรัฐบาลญี่ปุ่น Japanese Government (MEXT) Scholarshipสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ตลอดจนพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ชีวิตและการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมีการจัดบูธประชาสัมพันธ์ ศูนย์สอบอุบลราชธานี สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น Japanese-Language Proficiency Test (JLPT) 2023 และบูธประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยชื่อดังในประเทศญี่ปุ่นพร้อมทุนการศึกษา
SDG Hashtag :