มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ เปิดห้องสมุดปัญญาวิมุตติ ณ โรงเรียนบ้านเกิดหลวงปู่มั่น


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 24 มกราคม 2566 , 16:04:16     (อ่าน 436 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ และ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ร่วมกับ มูลนิธิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดโครงการห้องสมุดปัญญาวิมุตติ อาจริยบูชา 153 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เพื่อปรับปรุงห้องสมุดและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านคำบง ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา โดยมี ผศ.ดร.จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์ รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ และนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และประธานที่ปรึกษามูลนิธิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล จังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธี
 
          การปรับปรุงห้องสมุดและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการในระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 โดยสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายภายใต้การนำของผศ.ดร.อธิพงศ์ สุริยา ผู้อำนวยการสำนักฯ ได้ตรวจสอบซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ต ต่อมาระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2566 สโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดกิจกรรมค่ายห้องสมุดปัญญาวิมุตติ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงห้องสมุด รวมถึงจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในโรงเรียน อีกทั้งยังเป็นห้องสมุดเพื่อระลึกถึงชาตกาลของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต  ซี่งเป็นพระมหาเถระที่องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ถวายการยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลก
 
          อนึ่งโรงเรียนบ้านคำบง ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นโรงเรียนที่หลวงปู่มั่นเคยศึกษา ปัจจุบันเป็นโรงเรียนขยายโอกาสมีนักเรียน 28 คน ซึ่งพระเดชพระคุณพระราชวิสุทธินายก เจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาส ได้ฝากให้มูลนิธิ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล จังหวัดอุบลราชธานี ช่วยสนับสนุนให้เยาวชนตั้งมั่นในความดี มีศีล มีธรรม  ด้วยเหตุดังกล่าวมูลนิธิฯ จึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่รวมพลังทำความดีและปลูกจิตสำนึกในการสร้างโอกาสและแบ่งปัน เพื่อให้สังคมน่าอยู่ยิ่งขึ้นต่อไป
 
          โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากนายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานมูลนิธิฯและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผศ.ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะรัฐศาสตร์ และผู้แทนสโมสรนักศึกษาร่วมพิธีSDG Hashtag :