มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ เตรียมพร้อมจัดงานใหญ่แห่งปี เกษตรอีสานใต้ 10-19 ก.พ.66


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 21 มกราคม 2566 , 00:05:14     (อ่าน 1,732 ครั้ง)                    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะเกษตรศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมความพร้อมจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “โคก หนอง นา: ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาเกษตรยั่งยืน” กำหนดระหว่างวันที่ 10 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี กล่าวต้อนรับและ นางทรงลักษณ์  วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมรับฟังการรายงานการเตรียมความพร้อมในการจัดงาน ติดตามความคืบหน้าของหน่วยงานที่เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงาน และลงพื้นที่ดูบริเวณสถานที่จัดงานภายในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา

                    ดร.นรินทร  บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2566 “โคก หนอง นา: ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาเกษตรยั่งยืน”  โดยความร่วมมือหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงมหาดไทย โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน ร่วมจัดงานในครั้งนี้ ในงานจัดให้มีนิทรรศการเกษตรมีชีวิต นิทรรศการการแสดงผลงานวิจัยคณะ/หน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สาธิตและฝึกอบรมทักษะวิชาชีพทางการเกษตรสมัยใหม่ การประกวดแข่งขันผลผลิตทางการเกษตร การประกวดผลผลิตทางการเกษตรทั้งพืชและสัตว์เลี้ยงสวยงาม การประกวดแข่งขันทักษะทางการเกษตร การออกร้านแสดงเทคโนโลยีทางการเกษตรของภาคเอกชน มากกว่า 300 ร้าน การจำหน่ายสินค้าเกษตร พันธุ์ไม้นานาชนิด ไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ และจำหน่ายจักรกลการเกษตรที่หลากหลาย

                   นอกจากนี้ ยังมีแลนมาร์ค กังหันลมกลางทุ่งดอกไม้หลากสี ชมแปลงผักทดลอง อุโมงค์บวบ โชว์การปลูกมะเขือเทศเชอร์รีอินทรีย์ ปลูก 3 ต้น ออกผล 12,000 ลูก ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การประกวดวงดนตรีสากล AG Music Award 2023  สนุกสนานตลอด 10 วัน 10 คืน ในการจัดงาน ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเกษตรอีสานใต้ 10-19 กุมภาพันธ์ 2566 พบกันที่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
SDG Hashtag :