มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ทัพนักกีฬาม.อุบลฯ พร้อมคว้าชัย กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 "ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ "


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 19 มกราคม 2566 , 14:45:41     (อ่าน 519 ครั้ง)     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยองค์การนักศึกษาและงานพัฒนานักศึกษา นำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 48  ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ ระหว่างวันที่ 21-30 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ในโอกาสนี้ดร.จรวยพร  แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำทัพนักกีฬา อาจารย์ผู้ฝึกซ้อม เข้ารับโอวาทจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี เเละรับมอบธงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่งสัญญานความพร้อมในการคว้าชัยในการแข่งขัน ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร สำนักงานอธิการบดีหลังที่ 2 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566

    องค์การนักศึกษา และงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มุ่งเน้นผลิตการใช้เทคโนโลยีให้มีคุณภาพอย่างโดดเด่น พัฒนากำลังคนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก  ส่งเสริมพัฒนาสุขภาพ ทางกาย ทางจิตใจ และส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ปัจจุบันการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย มีการแข่งขันกีฬาที่หลากหลาย รวมทั้งกีฬาสากล  และกีฬาของโลกยุคดิจิทัล  มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน 111 สถาบัน ซึ่งได้รับความนิยมแพร่หลายในประเทศไทย

   ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 48  เพื่อส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาด้านกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนานักกีฬามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสู่ความเป็นเลิศ ดังนี้

1.กีฬาว่ายน้ำ

 

2.กีฬาบาสเกตบอล

3.กีฬาแบตมินตัน

4.กีฬาเซปักตระกร้อ

5.กีฬาเทเบิลเทนนิส

6.กีฬาเปตอง

7.กีฬายูยิตสู

8.กีฬาเพาะกาย

9.กีฬา e – sport

10.กีฬาบาสเกตบอลประเภท 3 คน

11.กีฬาปันจักสีลัน
SDG Hashtag :