มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ต้อนรับ กลุ่มสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จ.สกลนคร ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมนวัตกรรมด้านยางพารา


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 29 ธันวาคม 2565 , 14:37:05     (อ่าน 698 ครั้ง)  คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ต้อนรับ กลุ่มสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จ.สกลนคร

ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมนวัตกรรมด้านยางพารา

--------------------------------------

          เมื่อวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้อนรับ กลุ่มสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดสกลนคร สมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราดงต้องก้าวหน้า ตำบลโพนสูง และกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราบ้านพันนา ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร จำนวน 40คน เพื่อศึกษาดูงานและเยี่ยมชมนวัตกรรมด้านยางพารา ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีภายใต้โครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับด้านนวัตกรรมยางพารา จัดโดยการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครนำโดย ดร.ศันศนีย์  ศรีจันทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ และคณาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานและเยี่ยมชม ในการนี้ ดร.ศันศนีย์  ศรีจันทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทั้งจากน้ำยางและจากยางแห้ง พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่าง ๆ และชมการสาธิตการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์สายรัดข้อมือ ณ อาคารเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ และยังได้รับเกียรติจากห้างหุ่นส่วนจำกัด รับบิทเทค สาธิตการใช้งานเครื่องผสมน้ำกรดฟอร์มิกแบบอัตโนมัติ สำหรับการผลิตยางก้อนถ้วยอีกด้วย

-----------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ข่าว/ภาพ หลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ม.อุบลฯ
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :