มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ลงพื้นที่บริการวิชาการ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ การสร้าง e-Portfolio ด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 15 ธันวาคม 2565 , 17:44:31     (อ่าน 802 ครั้ง)  คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ลงพื้นที่บริการวิชาการ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

การสร้าง e-Portfolio ด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน

---------------------------------------------

          เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่บริการวิชาการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ในการเป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้าง e-Portfolioด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน” ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 528 คน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ภายใต้พันธกิจมหาวิทยาลัยในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่นำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวเป็นหนึ่งในโรงเรียนเครือข่ายที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ดร.องอาจ  จูมสีมา ผู้อำนวยการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ กล่าวต้อนรับและขอบคุณทีมวิทยากร นายสรุศักดิ์  เวียนรอบ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะด้านการจัดแฟ้มสะสมผลงาน ด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน เพื่อใช้เตรียมความพร้อมด้านวิชาการสำหรับนักเรียนในการทำแฟ้มสะสมผลงาน สู่การสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นอุดมศึกษา และเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐ Thailand 4.0 และในการอบรมได้รับเกียรติจากวิทยากร นำทีมโดย  ดร.สมปอง  เวฬุวนาธร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายธวัชชัย  สลางสิงห์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวิทยากรอบรมการสร้าง e-Portfolio ด้วยแอพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน  

          ดร.สมปอง  เวฬุวนาธร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า ทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความยินดีที่ทางโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ให้เกียรติเชิญทีมวิทยากรบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการสร้าง e-Portfolio ด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน การจัดทำ e-Portfolio ด้วยการประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยี เป็นสิ่งสำคัญต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เตรียมพร้อมเข้าสู่ระบบกลาง (TCAS) เนื่องจาก e-Portfolio เป็นแฟ้มสะสมผลงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ง่ายในการจัดเก็บและสะดวกต่อการใช้งาน สามารถแชร์ลิงค์ หรือ แนบไฟล์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้เลย สำหรับการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน e-Portfolio ทำได้โดยการดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันประเภทสแกนเนอร์ เช่น Adobe Scan, Cam Scanner, Clear Scanner, Simple Scan, Office Lens เป็นต้น จาก Google Play Store (สำหรับเครื่องสมาร์ทโฟนที่เป็นระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์) หรือ Apple App Store (สำหรับเครื่องสมาร์ทโฟนที่เป็นระบบปฏิบัติการไอโอเอส) ไว้ในเครื่องสมาร์ทโฟน ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวสามารถสร้าง e-Portfolio ได้โดยการถ่ายภาพเอกสารหรือผลงานผ่านตัวแอปพลิเคชันดังกล่าว หรือ สามารถนำภาพถ่ายเอกสารหรือผลงานที่มีอยู่แล้วในสมาร์ทโฟนมาปรับแต่งให้อยู่ในรูปแบบของ e-Portfolio ได้อย่างง่ายดายเพียงไม่กี่นาที โดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสแกนเนอร์ ซึ่งจะทำให้นักเรียนสามารถสะสมผลงานไว้ใน e-Portfolioได้ด้วยตนเอง เพื่อนำไปใช้ในการสมัครเรียนในระบบ TCAS โดยเฉพาะในรอบที่ 1นอกจากนี้ e-Portfolio ยังสามารถออกแบบให้สวยงาม และน่าสนใจได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เช่นเดียวกัน เนื่องจากปัจจุบันมีแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยในการออกแบบ ทั้งในสมาร์ทโฟนที่เป็นระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และไอโอเอส เช่น Canva, PicsArt, Snapseed, Adobe Photoshop เป็นต้น ซึ่งนักเรียนสามารถดาวน์และติดตั้งมาใช้งานบนสมาร์ทโฟนได้เลยเช่นกัน

VDO ข่าว เผยแพร่ โดย อุบล VR เคเบิลทีวี https://youtu.be/Rvzg3QKufOU

--------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบล ฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :