มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
นศ.ม.อุบลฯ คว้าแชมป์ และรองแชมป์ แข่งขันทักษะวิชาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรม ระดับชาติ


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 7 ธันวาคม 2565 , 12:28:57     (อ่าน 1,103 ครั้ง)              มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย นักศึกษาหลักสูตรนวัตกรรมการจัดการโรงแรมและบริการ คณะบริหารศาสตร์ คว้า 3 รางวัล รางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรม ระดับชาติ ครั้งที่ 9(9th THM FAIR 2022) เวทีเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้พัฒนาทักษะความสามารถและเพิ่มศักยภาพทางการศึกษา บูรณาการองค์ความรู้ เพื่อนำไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน และการนำไปใช้ในการทำงานจริง กำหนดแข่งขัน 7 รายการ มีทีมนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ร่วมแข่งขันในรูปแบบออนไลน์  จัดโดย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่2 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา

          ในส่วน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่งทีมนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 6 รายการ ผลการแข่งขันสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ 3 รางวัล ดังนี้  

         รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ คือ นางสาวสุจิตรา สีดาพล ชั้นปีที่ 3  โดยมี อาจารย์จิรภา  โสภณ และ ดร.สายรุ้ง ดินโคกสูง อาจารย์ผู้ควบคุมทีม  

        รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพ ทีมนักศึกษา ประกอบด้วย  นายสิทธิพงษ์ สุภาพ ชั้นปีที่ 1  นางสาวฐิติยา เกิดโอสถ ชั้นปีที่ 2 นางสาวธารทิพย์ คำปู่และนางสาวณดารัตน์ กุลสิงห์ ชั้นปีที่ 3 โดยมี อาจารย์วรารัตน์ บุญแฝง อาจารย์ผู้ควบคุมทีม

          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่1  การแข่งขันทักษะการตกแต่งเค้ก  ทีมนักศึกษา ประกอบด้วย  นายคณิน ชินนะและนายกิตตินันท์ ซัฒนพล ชั้นปีที่ 2   โดยมี อาจารย์ภูริชญ์  นันทะเสน  อาจารย์ผู้ควบคุมทีม 

          ดร.สิริรัตน์ ชอบขาย อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการการโรงแรม กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจและดีใจกับผลของความพยายาม ตั้งใจ มุ่งมั่นฝึกฝน ทุ่มเท และเสียสละฝึกซ้อมกันอย่างหนักของนักศึกษาทุกคน ถึงแม้ว่าในรายการจะไม่ได้รางวัล เช่น การแข่งขันทักษะการตกแต่งเตียง ทักษะการแข่งขันทำคลิปวิดีโอ และ การแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์ แต่ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแก่นักศึกษา ผลงานของทุกทีมแสดงศักยภาพได้อย่างโดดเด่นต่อคณะกรรมการ และเครือข่ายสถาบันการศึกษาที่ร่วมแข่งขันครั้งนี้ ขอบคุณ คณะผู้บริหารคณะบริหารศาสตร์ บุคลากร ที่สนับสนุนส่งเสริมในการแข่งขันมาโดยตลอด ขอบคุณโรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อนุเคราะห์สถานที่และอุปกรณ์ในการฝีกซ้อม ขอบคุณทุกกำลังใจที่ทำให้ประสบความสำเร็จในครั้งนี้

คณะบริหารศาสตร์ / ภาพและข่าว

 
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :