มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ประกาศโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักพัฒนาธุรกิจ สังกัด โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


โพสต์โดย : สิริลักษณ์ ศรีทะลับ     วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 , 13:55:37     (อ่าน 331 ครั้ง)  ประกาศโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักพัฒนาธุรกิจ

สังกัด โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

        ...............................................................

                   ตาม ประกาศโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักพัฒนาธุรกิจ                                  สังกัด โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และได้ดำเนินการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ไปแล้วนั้น

 

                   บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักพัฒนาธุรกิจ ดังนี้           

 

ลำดับที่

เลขที่

ชื่อ-สกุล

หมายเหตุ

1

008

นางสาววิภาวี ก้อนคำดี

ลำดับที่ 1

2

012

นางสาวทิฆัมพร เหนือโชติ

สำรองลำดับที่ 1

3

016

นางสาววิศัลยา จันทร์เกษมสุข

สำรองลำดับที่ 2

 

ให้ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก อันดับที่ 1 มารายงานตัวเข้าปฏิบัติงานในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ) และเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)                             ณ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์

 

ประกาศ  ณ  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565

                                                                                      ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1


SDG Hashtag :