มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
นศ.ม.อุบลฯ เรียนรู้วิถีเกษตร ผ่านกิจกรรม มือเรียวรอเกี่ยวรวง


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 , 18:26:26     (อ่าน 563 ครั้ง)              เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 สโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมโครงการมือเรียวรอเกี่ยวรวง ประจำปี 2565 เรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกร เชื่อมความสัมพันธ์อันดี เสริมสร้างความรักความสามัคคีในคณะและสถาบัน โดยมี ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานนำอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา กว่า 350 คน ร่วมเกี่ยวข้าวขาวดอกมะลิ 105  บนเนื้อที่ 10 ไร่ ณ แปลงฝึกทดลอง สำนักงานไร่ฝึกและห้องปฏิบัติการกลาง พร้อมนำผลผลิตสนับสนุนการทำกิจกรรมนักศึกษา และบางส่วนเก็บไว้สำหรับเลี้ยงต้อนรับพี่บัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ ที่เดินทางเข้าร่วมงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2564 ในช่วงวันที่ 19-22 ธันวาคมศกนี้

            ดร.ภาษิตา ทุ่นศิริ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ กล่าวว่า โครงการมือเรียวรอเกี่ยวรวง เป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่จัดมาเป็นประจำทุกปี เป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 การเตรียมแปลงและปักดำ ช่วงที่ 2 การเกี่ยวข้าว เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิถีชีวิตการทำนาในทุกขั้นตอน ทั้งการเตรียมดิน เตรียมกล้า ปักดำ การดูแลต้นข้าวจนถึงฤดูการเก็บเกี่ยว เป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิถีชีวิตการทำนาอย่างแท้จริง รู้คุณของข้าว กว่าจะได้มาซึ่งข้าวแต่ละเมล็ดชาวนาต้องลำบากอย่างไร ตลอดจนส่งเสริมด้านการวางแผน การทำงานแบบกลุ่ม ความสามัคคี เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา สำหรับพันธุ์ข้าวที่ปลูกใช้ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105  ปักดำบนเนื้อที่ 10 ไร่ พร้อมนำผลผลิตของข้าวหลังไปสนับสนุนการทำกิจกรรมนักศึกษา และบางส่วนเก็บไว้สำหรับเลี้ยงต้อนรับพี่บัณฑิต และกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ในรุ่นต่อไปด้วย

          นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีแก่นักศึกษา และสอดคล้องกับปรัชญามหาวิทยาลัยที่ว่า “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสร้างสติและปัญญาแก่สังคมบนพื้นฐานความพอเพียง”

                                                                          งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ / ข่าว
SDG Hashtag :