มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด สำนักงานเลขานุการ จำนวน 3 อัตรา


โพสต์โดย : นางสาวมะลิวัลย์ จันทวีย์     วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 , 15:10:48     (อ่าน 2,424 ครั้ง)  ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)
จำนวน 3 อัตรา สังกัด สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
(ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565) 
 
ตำแหน่งที่รับสมัคร
 
1. ตำแหน่ง : บุคลากรปฏิบัติการ 
จำนวน : 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท 
คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา
 
2. ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 
จำนวน : 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท 
คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา
 
3. ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน
จำนวน : 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 16,100 บาท 
คุณวุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน – วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 กำหนดให้ยื่นสมัครทางไปรษณีย์ (EMS) โดยดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ www.nurse.ubu.ac.th และกรอกใบสมัครจำนวน 1 ชุด พร้อมแนบหลักฐานการสมัครและหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม
 
ส่งถึง นางมะลิวัลย์ เผิ่งจันดา งานบุคคล สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 หมู่ 4 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190 วงเล็บมุมซองบนขวาว่า “สมัครงาน ตำแหน่ง ...(ระบุตำแหน่ง)…” โดยสามารถชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 8693001366 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (คณะพยาบาลศาสตร์) จำนวน 50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน)
 
รายละเอียดอื่นๆตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้
1. ประกาศรับสมัครฯ 
2. ใบสมัคร (รูปแบบไฟล์ word และ PDF)
 
ติดต่อสอบถาม
นางมะลิวัลย์ เผิ่งจันดา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานบุคคล) โทร 045-353226
e-mail : maliwan.j@ubu.ac.th
 
 
 


ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2 , ไฟล์ 3


SDG Hashtag :