มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
มูลนิธินายประจักษ์และนางสาลี่ คนตรง และมูลนิธิพ่อเคนน้อย แม่บุญ วัดพระศรีเจริญ มอบทุนการศึกษานักศึกษา ม.อุบลฯ


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 30 ตุลาคม 2565 , 21:01:38     (อ่าน 646 ครั้ง)             เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม  2565  ณ ห้องประชุมวารินชำราบ สำนักงานอธิการบดี 2 ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ คณะกรรมการบริหารมูลนิธินายประจักษ์และนางสาลี่ คนตรง และมูลนิธิพ่อเคนน้อย แม่บุญ วัดพระศรีเจริญ ในโอกาสเดินทางพบปะและมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565 แก่นักศึกษา จำนวน 7 ทุน โดยมีคุณพ่อบัวสอน มีนาพันธ์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้มอบทุนการศึกษาในครั้งนี้  โอกาสนี้ตัวแทนนักศึกษา ได้กล่าวขอบคุณมูลนิธิฯ ที่เล็งเห็นความสำคัญในด้านการส่งเสริมและสนับสนุน ให้โอกาสทางการศึกษา สร้างขวัญกำลังใจที่ดี และสามารถแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี ซึ่งนักศึกษาทุกคนจะนำเงินทุนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียน เป็นบัณฑิตที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป 

          ในส่วนของนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา แบ่งเป็น ทุนการศึกษานายประจักษ์และนางสาลี่ คนตรง จำนวน 5 คน ทุนการศึกษาละ 4,000 บาท ดังนี้

1. นางสาวมณีรัตน์ สังข์ทอง          คณะศิลปศาสตร์

2. นางสาวรัตติยาภรณ์ จุฬามณี      คณะวิทยาศาสตร์

3. นางสาววริยา วังษาลุน               คณะศิลปศาสตร์

4. นางสาวนิษาชล โยธานันท์         คณะบริหารศาสตร์

5. นางสาวเสาวลักษณ์ คอนพุดชา  คณะรัฐศาสตร์

            ทุนการศึกษาจากมูลนิธิพ่อเคนน้อย แม่บุญ วัดพระศรีเจริญ จำนวน 2 คน ทุนการศึกษาละ 3,000 และ 4,000 บาท 

1. นายณัฐนนท์ สีเสน            คณะวิศวกรรมศาสตร์

                      2.นายบริพัฒน์ พัฒนะราช     คณะวิศวกรรมศาสตร์
SDG Hashtag :