มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
นิเทศศาสตร์ ม.อุบลฯ บูรณาการรายวิชาการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ฯ จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 19 ตุลาคม 2565 , 14:28:53     (อ่าน 668 ครั้ง)         มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ บูรณาการรายวิชารายวิชาความคิดสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารจากแนวคิด ทฤษฎีสู่การลงมือปฏิบัติงานจริง ประยุกต์รูปแบบการนำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ภาพยนตร์ บทเพลง งานศิลปะ ดนตรี และการจัดกิจกรรมพิเศษ นำรายได้ส่งมอบคืนสู่สังคม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

      รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ บุญอาจอาจารย์สาขานิเทศศาสตร์ ผู้สอนรายวิชาการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสาร กล่าวว่า แนวคิดการสอนรายวิชา เพื่อบ่มเพาะนักศึกษาให้เพียบพร้อมด้วยจริยธรรม สร้างปัญญา สุขภาพกายและใจที่ดี มุ่งหวังให้นักศึกษามีส่วนร่วมร่วมเพื่อเกิดการเรียนรู้ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม ซึมซับความงามแห่งศิลปะและดนตรีได้เป็นอย่างดี โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติงานจริงผ่านการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย พร้อมเปิดรับบริจาครายได้มอบให้กับ 4 หน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มูลนิธิกระจกเงา มูลนิธิสืบนาคะเสถียร และโครงการ ‘Voice of Love’ จากมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ มียอดสมทบจากผู้เข้าร่วมในกิจกรรม จำนวนเงิน 28,500 บาท

      ทั้งนี้ กิจกรรมบูรณาการรายวิชารายวิชาความคิดสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสาร ไม่เพียงแต่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา แต่ยังส่งเสริมสังคมในด้านการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ส่งเสริมการเรียนรู้สู่สังคมอย่างสร้างสรรค์

                                 ภาพ / ข่าว หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
SDG Hashtag :