มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ.2565


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 11 ตุลาคม 2565 , 13:39:42     (อ่าน 640 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดี กับ โดย นางสาวปวีณย์ธิดา ผาธรรม นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และ Miss.Jamyang Selden นักศึกษาสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์  ในโอกาสได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2565 จากคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ด้วยผลการเรียนเกรดเฉลี่ย 3.98 ทั้ง 2 ราย  โดยทาง (วสท.) จะแจ้งกำหนดการ เพื่อเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเหรียญรางวัลให้ทราบ อีกครั้ง 
 
          สำหรับการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) กำหนดให้สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ที่เปิดสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์ พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำ กว่า 3.60 และผลการเรียนเป็นอันดับ 1 ของรุ่น เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ซึ่งในปีการศึกษา 2565 เป็น ปีการศึกษาแรกที่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เกรดเฉลี่ยสูงสุด 3.98 จำ นวน 2 ราย ซึ่งเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดีในครั้งนี้
 
          นับเป็นอีกหนึ่งภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในโอกาสครบรอบ 32 ปีแห่งการสถาปนา พร้อมความมุ่งมั่นก้าวสู่ความเป็น มหาวิทยาลัยในดวงใจของชุมชน ในอนาคต
 
 
ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก งานพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีSDG Hashtag :