มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ชมรม UBU Green Club ม.อุบลฯ เข้าพบอธิการบดี ในโอกาสคว้ารางวัลระดับทอง 3 ปีซ้อน รางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth)


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 30 กันยายน 2565 , 15:32:18     (อ่าน 785 ครั้ง)                    วันที่ 30 กันยายน 2565 ชมรม UBU Green Club ม.อุบลฯ ได้เข้าพบ ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมมอบโล่รางวัล และรับมอบเกียรติบัตร ในโอกาสคว้ารางวัลมาตรฐานระดับทอง 3 ปี (ต่อเนื่อง) กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจำปี 2564 โดยมี อาจารย์รัชวุฒิ  โคตรลาคำ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำทีมนักศึกษาที่ร่วมการนำเสนอโครงการและคว้ารางวัลมาได้ เข้าพบในครั้งนี้ ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี หลังใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

                ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชวุฒิ โคตรลาคำ อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาชมรม UBU Green Club กล่าวว่า กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) นับว่าเป็นโครงการที่ดี ที่ส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้ และปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต โดยเน้นการลงมือปฏิบัติ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมที่ดีทั้งภายในมหาวิทยาลัย และชุมชนโดยรอบ และช่วยยกระดับแนวทางการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย นำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว หรือ Green University ในระดับสากลต่อไป  สำหรับกิจกรรมที่ชมรม UBU Green Club ดำเนินการที่ผ่านมามีหลากหลาย อาทิ  โครงการ UBU We Think ที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งออกเป็นการจัดการขยะที่ต้นทางโดยการลดขยะพลาสติก (กิจกรรม we care) การจัดการขยะที่กลางทางโดยการแยกขยะรีไซเคิล (กิจกรรมเปลี่ยนขยะมาเป็นทุน) และการจัดการขยะที่ปลายทางโดยการเก็บขยะ (กิจกรรม We คีบ) ทำการติดตามผลผ่านระบบประมวลผลที่ใช้งานผ่าน แอพพลิเคชั่น ไลน์ ซึ่งมีผลการดำเนินงาน นำมาประยุกต์ใช้ในการทำกิจกรรมและประมวลผลของโครงการ ทำให้ง่ายและสะดวกในการใช้งานของผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา และมีการเก็บสะสมคะแนน (Green point) ในการทำกิจกรรมแล้วนำมาปรับเป็นจำนวนหน่วยกิจของนักศึกษา เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำกิจกรรมสำหรับนักศึกษาอีกด้วย

        ทั้งนี้ ชมรม UBU Green Club เคยได้รับรางวัลระดับเงิน การดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจำปีงบประมาณ 2561 รางวัลระดับทอง ประจำปีงบประมาณ 2562,2563 และประจำปีงบประมาณ 2564 (ต่อเนื่อง 3 ปี) จาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในโอกาสครบรอบ 32 ปีแห่งการสถาปนา พร้อมความมุ่งมั่นก้าวสู่ความเป็น มหาวิทยาลัยในดวงใจของชุมชน ในอนาคต
SDG Hashtag :