มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
BIMSTEC on Tour กระทรวงการต่างประเทศ จับมือ ม.อุบลฯ สร้างการรับรู้อ่าวเบงกอลในภูมิภาค ณ จังหวัดศรีสะเกษ


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 21 กันยายน 2565 , 23:29:48     (อ่าน 901 ครั้ง)           กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะรัฐศาสตร์ และกลุ่มศึกษาอินเดีย จัดโครงการสร้างการรับรู้ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ BIMSTEC ในภูมิภาค “BIMSTEC on Tour” โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวรุจิกร แสงจันทร์ รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กล่าวเปิดงาน นายอนุรัตน์  ธรรมประจำจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต้อนรับ และ ผศ.ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ ม.อุบลราชธานี กล่าวรายงานโดยมี ดรชูชาติ แก้วนอกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธรร่วมเป็นเกียรติในงานมีนักเรียนนักศึกษาจากโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่า 500 คนเข้าร่วม ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565

          ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) ประกอบไปด้วย ชาติสมาชิก 7 ประเทศรอบอ่าวเบงกอล ได้แก่ บังกลาเทศ ภูฏาน อินเดีย เมียนมา เนปาล ศรีลังกา และไทย  โดย BIMSTECนับเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีศักยภาพในอนาคตอันใกล้ เนื่องจากหากพิจารณาในแง่ของจำนวนประชากรและขนาดเศรษฐกิจแล้ว 1 ใน 5 ของประชากรโลก หรือประมาณ 2 พันล้านคนอาศัยอยู่ในภูมิภาคดังกล่าว โดยในปี 2565-2566 ประเทศไทยได้รับมอบตำแหน่งประธาน BIMSTEC

          ด้วยเหตุนี้กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะรัฐศาสตร์ และกลุ่มศึกษาอินเดีย ได้ร่วมกันกิจกรรม “BIMSTEC on Tour”   เพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงความสำคัญและศักยภาพของ BIMSTEC ให้แก่เยาวชนในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างโอกาสแห่งการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างชาติสมาชิก รวมไปถึงเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนาผ่านกิจกรรมสำคัญประกอบไปด้วย การแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับบิมสเทคระดับมัธยมศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยรางวัลชนะเลิศเป็นของโรงเรียนสตรีสิริเกศ ทีม 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1โรงเรียนสตรีสิริเกศ ทีม 2รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย และรางวัลชมเชย2รางวัลได้แก่ โรงเรียนขุขันธ์ ทีม 1 และ โรงเรียนขุขันธ์ ทีม 2

          ด้านการแข่งขันโครงงานบิมสเทคระดับมัธยมศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  รางวัลชนะเลิศ เป็นของโรงเรียนสตรีสิริเกศ  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1โรงเรียนกำแพง และ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียนปรางค์กู่ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการบรรยายทางวิชาการ การแสดงวัฒนธรรมจากอ่าวเบงกอลสู่ลุ่มน้ำโขง นิทรรศการความเป็นมาและก้าวสำคัญของ BIMSTEC การเผยแพร่ชุดความรู้ BIMSTEC และการพบนักศึกษาจากชาติสมาชิก BIMSTEC

          โครงการสร้างการรับรู้ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ BIMSTEC ในภูมิภาค หรือ “BIMSTEC on Tour” ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จัดงานจาก ดร.ภูมิภัทร มาลีผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ และได้รับการสนับสนุนทางวิชาการและการประสานงานจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย ดร.ศิริสุดา แสนอิว ประธานจัดกิจกรรม BIMSTEC On Tourและคุณฐิติกรรัศมิ์ ภัททสิริภูวดล หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร์

                                                          งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :