มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ หารือ ม.อุบลฯ ขับเคลื่อนโครงการสร้างการรับรู้ BIMSTEC ในภูมิภาค พร้อมมอบทรัพยากรการเรียนรู้ด้านการต่างประเทศแก่สำนักวิทยบริการ


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 20 กันยายน 2565 , 14:11:02     (อ่าน 729 ครั้ง)             ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นางสาวรุจิกร แสงจันทร์ รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และคณะ ในโอกาสเยี่ยมเยือนและหารือความร่วมมือภายใต้โครงการ สร้างการรับรู้ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือ หลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) ในภูมิภาค เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมวารินชำราบ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
          BIMSTEC (บิมสเทค) นับเป็นกรอบความร่วมมือที่กำลังจะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นกรอบความร่วมมือสำคัญที่เชื่อมร้อยสองภูมิภาคคือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้เข้าด้วยกัน ผ่านการร่วมมือของชาติสมาชิกทั้ง 7 ประเทศ ได้แก่ บังกลาเทศ ภูฏาน อินเดีย เมียนมา เนปาล ศรีลังกา และไทย ซึ่งมีโอกาสทั้งในเชิงการค้า การลงทุน การพัฒนาทรัพยากรมนุษน์ และการเชื่อมโยงผู้คนกว่า 2 พันล้านเข้าด้วยกัน และในปี 2565 และ 2566 ที่จะถึงนี้ ประเทศไทยยังได้รับเกียรติให้เป็นประธาน BIMSTEC (บิมสเทค) อีกด้วย 
 
          โดยที่ผ่านมามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้สนับสนุนภารกิจการสร้างการรับรู้ BIMSTEC ในหลายรูปแบบ อาทิ การรับนักศึกษาต่างชาติจากประเทศสมาชิก เช่น ภูฏาน เนปาล อินเดีย และเมียนมา ศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย การจัดการเรียนการสอนวิชาอินเดียและเอเชียใต้ศึกษา การจัดสัมมนาวิชาการ 25 ปี BIMSTEC และ การจัดกิจกรรม BIMSTEC on Tour ทั้งการตอบปัญหาและแข่งขันโครงงาน ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ โดย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 
             จากนั้นนางสาวรุจิกร แสงจันทร์ รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และคณะได้เดินทางเยือนสำนักวิทยบริการ เพื่อมอบหนังสือและทรัพยากรการเรียนรู้ด้านการต่างประเทศของไทยให้กับ ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ พร้อมเยี่ยมชมหอสมุดและมุมอินเดียด้วย
         
              ตลอดระยะเวลา 32 ปีแห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มุ่งหวังที่สร้างอนาคตร่วมกับชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม และการมาเยือนในครั้งนี้ของกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยในภูมิภาคแห่งนี้ ได้นำองค์ความรู้และศักยภาพ เพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับนานาชาติต่อไปSDG Hashtag :