มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายจัดแห่เทียนพรรษาโบราณ และขบวนเฉลิมพระเกียรติ


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 20 มิถุนายน 2565 , 10:04:25     (อ่าน 802 ครั้ง)  ม.อุบลฯ ประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับคณะกรรมการ

ฝ่ายจัดแห่เทียนพรรษาโบราณ และขบวนเฉลิมพระเกียรติ

----------------------------------------

          เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายจัดแห่เทียนพรรษาโบราณ และขบวนเฉลิมพระเกียรติ ณ ชั้น 3 ห้องประชุมวารินชำราบ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี นายศุภภิมิตร  เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรผู้รับผิดชอบขบวนเทียนโบราณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการขบวนเฉลิมพระเกียรติผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีพร้อมคณะร่วมประชุมหารือและเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่องาน “121 ปี งานแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565 ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา” ระหว่างวันที่ 11 – 17 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

-------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :