มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ ม.นครพนม ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติงานทางด้านการเงิน การคลังและบัญชี


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 15 มิถุนายน 2565 , 10:13:16     (อ่าน 614 ครั้ง)            เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ให้การต้อนรับ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยนครพนม ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติงานทางด้านการเงิน การคลังและบัญชี โดยมี นายรัชชนนท์แกะมา นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมบุญฑริก ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี 2

          ทั้งนี้ กิจกรรมได้จัดให้มี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนงาน เครื่องมือสนับสนุนในการจัดทำงบประมาณ พร้อมมีการแยกเพื่อศึกษาตามกลุ่มงานต่าง ๆ ภายใน กองคลัง สำนักงานอธิการบดี อีกด้วย
SDG Hashtag :