มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ทีมนักวิจัย ม.อุบลฯ ร่วมงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 , 09:54:18     (อ่าน 709 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ พร้อมทีมนักวิจัยโครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมเชิงพื้นที่ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมี นายศุภภิมิตรเปาริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดซึ่งมีภาคีเครือข่ายจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมจำนวน 150คน จัดโดย อพท. หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทยบริษัทพีทีจี เอนเนอยี่ จำกัด (มหาชน)  ททท.จังหวัดอุบลราชธานี และภาคีเครือข่ายจังหวัดอุบลราชธานี  ณ บ้านนาหนองเชือก ตำบลเจียด อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา

           ในส่วนของกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ มุ่งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนแห่งใหม่ในเขตพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับการพัฒนาการท่องเที่ยว ชุมชนเกิดความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น ตามความต้องการของชุมชน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวไปจนถึงเกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรต้นเชือกอันเป็นอัตลักษณ์เด่นของชุมชน และนำมาใช้ประโยชน์เพื่อสร้างรายได้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน รวมทั้งยังเป็นต้นแบบที่ดีในการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนวนโยบาย BCG (Bio-Circular-Green Economy Model) ของรัฐบาล โดยการสร้างการกระบวนการมีส่วนร่วมมุ่งสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนที่เป็นรูปธรรมต่อไป

                                                               นายสรายุทธ  ดวงตา  นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :