มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
นศ.นิเทศศาสตร์ ม.อุบลฯ โชว์ผลงาน Final Project การประกวดชุดแฟชั่น Fashion C ARTS 2022


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 2 มีนาคม 2565 , 10:50:03     (อ่าน 1,156 ครั้ง)             มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ โชว์ผลงาน Final Project  โครงการ Project Fashion C ARTS 2022 ภายใต้ Concept Be style By you (เป็นตัวคุณได้ ในแบบคุณเอง)  โดยมี รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ บุญอาจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และกล่าวเปิดโครงการ และ นายทักษิณ เทพอาษา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์  เป็นหัวหน้าโครงการ เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบชุดแฟชั่น ผ่านมุมมองที่แตกต่าง ซึ่งมีคณะกรรมการตัดสินผลงาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา

         นายทักษิณ เทพอาษา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หัวหน้าโครงการ กล่าวว่า ในส่วนของการจัดงานโครงการ Project Fashion C ARTS 2022  เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ซึ่งฝึกให้นักศึกษาได้แสดงความรู้ความสามารถความคิดสร้างสรรค์ในผ่านกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การประกวดชุดแฟชั่น แฟชั่นโชว์ จากนายแบบนางแบบมืออาชีพ  ซึ่งมีผู้เข้ารอบทั้งหมด 10 ราย ซึ่งมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินการประกวด ประกอบด้วย  คุณวรวรรธน์  วราสถิรวัฒน์   อาจารย์กฤษดา รัตนางกูร  และคุณยุทธนา เชื้อคำเพ็ง ซึ่งผลการตัดสิน  Fashion C ARTS 2022 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายฉัตรชนก ธนเกียรติกาลกูล นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลรราธานี  ชื่อชุด The warrior of your soul”

          นับเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ในการทำงานเสมือนจริงของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่สามารถนำความรู้ในวิชาชีพที่เรียนมาใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนำไปสู่การเป็นบัณฑิตที่ดีที่พึงประสงค์ของสังคมและตลาดแรงงานต่อไปในอนาคตได้เป็นอย่างดี

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :