มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
อธิการบดี ม.อุบลฯ กล่าวแสดงความยินดี บัณฑิต เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 15 ธันวาคม 2564 , 14:58:14     (อ่าน 1,122 ครั้ง)            เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดให้มี พิธีซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โอกาสนี้ ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กล่าวแสดงความยินดี บัณฑิต เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563 ดังนี้

        สวัสดีบัณฑิตที่รักทุกท่าน พี่ขอเป็นตัวแทนของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาตลอดจนศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมกับความสำเร็จของกันเกราช่อที่ 30 ทั้งบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทุกท่าน เนื่องในโอกาสที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 นี้

       วันนี้ได้รู้สึกปลาบปลื้มยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เห็นบัณฑิตสวมใส่ชุดครุยของมหาวิทยาลัย ทำตามความไฝ่ฝันของตนจากวันแรกเข้าเป็นนักศึกษา จนประสบความสำเร็จในวันนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความวิริยะและอุตสาหะ มุ่งมั่นไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค วันนี้ มหาวิทยาลัยได้ติดอาวุธทางปัญญา พร้อมหล่อหลอมความเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเกราะคุ้มกันภัยในการก้าวเดินสู่เส้นทางการทำงานและการดำรงชีวิตในสังคม พี่เชื่อมั่นว่าคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างแน่นอน
 
วันนี้นอกจากจะได้เห็นรอยยิ้มจากบัณฑิต พี่ยังได้เห็นรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจของเหล่าคณาจารย์ ที่หายเหนื่อยจากการบากบั่น บ่มเพาะ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่ลูกศิษย์มาตลอดระยะเวลาแห่งการศึกษา  ดีใจที่ได้เห็นบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเติบโตมีคุณภาพอย่างโดดเด่น และเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ 
 
        อย่างไรก็ตาม การสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต เป็นเพียงการเริ่มต้นของชีวิตการทำงานเท่านั้น ซึ่งจะพบว่ายากกว่าชีวิตการเรียนมากมาย บัณฑิตจึงควรต้องรู้จักการปรับตัว มีศิลปะในการแก้ไขปัญหาด้วยสติปัญญา ความรอบคอบและอดทน ใช้ความรู้ความสามารถของตน เพื่อพัฒนางานให้เหมาะสมกับสภาวการณ์อย่างสมดุล และควรเป็นผู้ใฝ่รู้ตลอดชีวิต สนใจเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะการทำงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการของโลกยุคใหม่ความรู้และทักษะที่ได้รับไปจากมหาวิทยาลัยในวันนี้ จะเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้บัณฑิตสามารถเรียนรู้ต่อไปได้อีกอย่างกว้างขวางในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
 
       ในนามของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พี่ขออำนวยพรให้บัณฑิตทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีความมุ่งมั่น และนำความรู้ความสามารถที่ได้ศึกษาเล่าเรียนจากสถาบันแห่งนี้ไปใช้ในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อตนเองและสังคม สมดังกับปณิธานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยในดวงใจของชุมชน เป็นหลักของท้องถิ่นและเป็นปัญญาของแผ่นดิน ขอบคุณค่ะ SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :