มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 2 ฉบับกับเครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคม และ สำนักงานกิจการยุติธรรม


โพสต์โดย : ปิยณัฐ สร้อยคำ     วันที่ 14 ธันวาคม 2563 , 09:49:22     (อ่าน 998 ครั้ง)  นายขรรค์เพชร ชายทวีป คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 2 ฉบับ ได้แก่ 1) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคม และ 2) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม กับ เครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคม โดยมีพ.ต.ท. ดร. พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ร่วมเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจำนวน 15 สถาบัน เมื่อวันที่ 24พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

โดยเครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคมประกอบด้วยสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนในวิชานิติศาสตร์จำนวน 15 แห่งทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ดังนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โดยบันทึกข้อตกลงดังกล่าวมุ่งหวังจะที่ร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนด้านกฎหมาย รวมถึงความร่วมมือด้านวิจัยและบริการวิชาการทางกฎหมายที่สามารถแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านทางการบริการวิชาการ การวิจัย ของ “เครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคม” กับสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
SDG Hashtag :