ประกาศแจ้งบัณฑิต ! มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือบัณฑิตทุกท่าน
"ดาวน์โหลดแบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต (นายจ้าง/ผู้บังคับบัญชา)" เพื่อให้ผู้ใช้บัณฑิตกรอกข้อมูล
และขอความความร่วมมือบัณฑิต นำแบบสอบถามดังกล่าวมาส่งในวันรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

>> ระบบลงทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศีกษา 2559
     
รหัสบัตรประชาชน (username):
รหัสผ่าน (password):


ปิดระบบยืนยันสิทธิ์ !!!!

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาที่ไม่พบรายชื่อในระบบ กรุณาตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเพิ่มเติม หลังวันที่ 15 พ.ย. 2560 !

 

ทั้งนี้บัณฑิตที่ลงทะเบียนยืนยันไม่ทันตามกำหนดสามารถตอบแบบสอบถามได้เฉพาะระบบของ สกอ. (www.employ.mua.go.th) เท่านั้น ! แต่ไม่มีการอัพเดทสถานะเพิ่มเติม
โดยบัณฑิตที่ลงทะเบียนไม่ทันตามกำหนดต้องกรอกแบบคำร้องเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันรายงานตัว
 
หมายเหตุ:
1. รหัสผู้ใช้ คือ รหัสบัตรประชาชน (username = CitizenID)
รหัสผ่าน คือ วันเดือนปีเกิด (พิมพ์ติดกันไม่ต้องมีเครื่องหมายพิเศษ)
เช่น วันเดือนปีเกิด 10 ธันวาคม 2541 ดังนั้นรหัสผ่านเป็น 10122541เป็นต้น (8 อักขระ)
2. บัณฑิตต้องตอบแบบสอบถามให้ครบทั้งส่วนของมหาวิทยาลัย และ ของ สกอ. สถานะจึงจะสมบูรณ์ โดยสถานะการยืนยันสามารถตรวจสอบได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากตอบแบบสอบถามเสร็จ
3. สำหรับบัณฑิตที่ยังไม่ตอบแบบสอบถามของ สกอ. ==>คลิ๊กที่นี่เพื่อเข้าสู่ ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (http://www.employ.mua.go.th)

สอบถามรายละเอียดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 045-353121
พบปัญหาการเข้าใช้งานระบบติดต่อ045-353110 ,045-353109,045-288400 ต่อ 1502  ตรวจไม่พบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับติดต่อ 045-353118
 
 
 
    ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศแจ้งขอความร่วมมือบัณฑิต "ดาวน์โหลดแบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต " เพื่อให้นายจ้าง/ผู้บังคับบัญชากรอกแบบฟอร์ม ประจำปีการศึกษา 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
ข่าวอื่นๆทั้งหมด >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
รวมพล..บัณฑิตลูกหลาน ม.อุบลฯ รับปริญญาบัตร ปีการศึกษา255...
ปลื้ม!!บัณฑิต ม.อุบลฯ“กรนิภา แสนหยุด”จบ ป.ตรี คว้าทุนต่อ...
กิจกรรมทั้งหมด (+42) >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด >>
 
Previous
 
 
 
Next
 


หากพบข้อผิดพลาดหรือปัญหาใดๆในการเข้าใช้งานระบบ�กรุณาติดต่อ ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ติดต่อ คุณกมลวรรณ โทรศัพท์ .045-353110 ,คุณชิตชัย โทรศัพท์ .045-353109, คุณทัศนีย์ โทรศัพท์ .045- 288400 ต่อ 1502
(ในวันและเวลาราชการ)�

Admin Login
จำนวนผู้เข้าชม 133,698 ครั้ง