ประกาศแจ้งบัณฑิต ! มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือบัณฑิตทุกท่าน
"ดาวน์โหลดแบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต (นายจ้าง/ผู้บังคับบัญชา)" เพื่อให้ผู้ใช้บัณฑิตกรอกข้อมูล
และขอความความร่วมมือบัณฑิต นำแบบสอบถามดังกล่าวมาส่งในวันรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

>> ระบบลงทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศีกษา 2559
     
รหัสบัตรประชาชน (username):
รหัสผ่าน (password):


กำหนดเปิดระบบยืนยันสิทธิ์ วันที่ 24 ต.ค. - 27 พ.ย. 2560   !  

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาที่ไม่พบรายชื่อในระบบ กรุณาตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเพิ่มเติม หลังวันที่ 15 พ.ย. 2560 !

 

ทั้งนี้บัณฑิตที่ลงทะเบียนยืนยันไม่ทันตามกำหนดสามารถตอบแบบสอบถามได้เฉพาะระบบของ สกอ. (www.employ.mua.go.th) เท่านั้น ! แต่ไม่มีการอัพเดทสถานะเพิ่มเติม
โดยบัณฑิตที่ลงทะเบียนไม่ทันตามกำหนดต้องกรอกแบบคำร้องเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันรายงานตัว
 
หมายเหตุ:
1. รหัสผู้ใช้ คือ รหัสบัตรประชาชน (username = CitizenID) 
    รหัสผ่าน คือ วันเดือนปีเกิด (พิมพ์ติดกันไม่ต้องมีเครื่องหมายพิเศษ)
    เช่น วันเดือนปีเกิด 10 ธันวาคม 2541 ดังนั้นรหัสผ่านเป็น 10122541เป็นต้น (8 อักขระ)
2. บัณฑิตต้องตอบแบบสอบถามให้ครบทั้งส่วนของมหาวิทยาลัย และ ของ สกอ. สถานะจึงจะสมบูรณ์ โดยสถานะการยืนยันสามารถตรวจสอบได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากตอบแบบสอบถามเสร็จ
3. สำหรับบัณฑิตที่ยังไม่ตอบแบบสอบถามของ สกอ. ==> คลิ๊กที่นี่เพื่อเข้าสู่ ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (http://www.employ.mua.go.th)

สอบถามรายละเอียดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  045-353121 
พบปัญหาการเข้าใช้งานระบบติดต่อ 045-353110 ,045-353109,045-288400 ต่อ 1502  / ตรวจไม่พบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับติดต่อ  045-353118 
 
 
 
    ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 (ทั้งหมด)
ลำดับการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต วันที่ 11 ธันวาคม 2560
ดาวน์โหลดหนังสือแจ้งกำหนดการและหนังสือขออนุญาติผู้บังคับบัญชา
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด (+4) >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
กำหนดการฝึกซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 10 - 13 ธันวาคม 2560
ประกาศ บัณฑิตที่มีความประสงค์ขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร จะต้องยื่นแบบฟอร์มและคำร้องต่อกองบริการการศึกษา ภายในวันที่ 27 พ.ย. 2560 !
ข่าวอื่นๆทั้งหมด >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
เปิดใจพ่อแม่7พี่น้องเรียน ม.อุบลฯ“ครอบครัวเกียรตินิย...
ปลื้ม..บัณฑิต ม.อุบลฯป.เอกคนแรกสาขา FOOD TECH คนแรกของแขวงจำ...
กิจกรรมทั้งหมด (+27) >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด >>
 
Previous
 
Next
 


หากพบข้อผิดพลาดหรือปัญหาใดๆในการเข้าใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ติดต่อ คุณกมลวรรณ โทรศัพท์ .045-353110 ,คุณชิตชัย โทรศัพท์ .045-353109, คุณทัศนีย์ โทรศัพท์ .045- 288400 ต่อ 1502
(ในวันและเวลาราชการ) 

Admin Login
จำนวนผู้เข้าชม 102,201 ครั้ง