ประกาศแจ้งบัณฑิต ! มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือบัณฑิตทุกท่าน
"ดาวน์โหลดแบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต (นายจ้าง/ผู้บังคับบัญชา)" เพื่อให้ผู้ใช้บัณฑิตกรอกข้อมูล
และขอความความร่วมมือบัณฑิต นำแบบสอบถามดังกล่าวมาส่งในวันรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

>> ระบบลงทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศีกษา 2560
     
รหัสบัตรประชาชน (username):
รหัสผ่าน (password):


ปิดระบบยืนยันสิทธิ์ !!!
 

หมายเหตุ:
1. รหัสผู้ใช้ คือ รหัสบัตรประชาชน (username = CitizenID)  สำหรับนักศึกษาต่างชาติใช่เลขที่ Passport ที่แจ้งไว้ในระบบ REG
    รหัสผ่าน คือ รหัสนักศึกษา
2. บัณฑิตต้องตอบแบบสอบถามให้ครบทั้งส่วนของมหาวิทยาลัย และ ของ สกอ. สถานะจึงจะสมบูรณ์ โดยแบบสอบถาม สกอ. เปิดใช้งานประมาณต้นเดือน พ.ย. 61
3. สำหรับบัณฑิตที่ยังไม่ตอบแบบสอบถามของ สกอ. ==>คลิ๊กที่นี่เพื่อเข้าสู่ ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (http://www.employ.mua.go.th)

สอบถามรายละเอียดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 045-353121
พบปัญหาการเข้าใช้งานระบบติดต่อ045-353110 ,045-353109,045-288400 ต่อ 1502  ตรวจไม่พบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับติดต่อ 045-353118

ฝ่ายปริญญาบัตรและสูจิบัตร 045-353117 ,045-288400 ต่อ 1018 ,1021 FAX. 045-353119
 
 
 
 
    ข่าวประชาสัมพันธ์
(ร่าง) กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศแจ้งสำหรับผู้เข้าตอบแบบสอมถาม สกอ. แล้ว แต่สถานะไม่เปลี่ยนแปลง
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาและมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด (+5) >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
รายชื่อบัณฑิตที่ขอเลื่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศแจ้งกำหนดการรับชุดครุย
ประกาศ บัณฑิตที่มีความประสงค์ขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร จะต้องยื่นแบบฟอร์มและคำร้องต่อกองบริการการศึกษา ภายในวันที่ 16 พ.ย. 2561 !
ข่าวอื่นๆทั้งหมด >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
รวมพล..บัณฑิตลูกหลาน ม.อุบลฯ รับปริญญาบัตร ปีการศึกษา255...
ปลื้ม!!บัณฑิต ม.อุบลฯ“กรนิภา แสนหยุด”จบ ป.ตรี คว้าทุนต่อ...
กิจกรรมทั้งหมด (+42) >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
20 ธันวาคม 2561 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
17 ธันวาคม 2561 ถึง 20 ธันวาคม 2561
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด >>
 
Previous
Next
 


หากพบข้อผิดพลาดหรือปัญหาใดๆในการเข้าใช้งานระบบ�กรุณาติดต่อ ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ติดต่อ คุณกมลวรรณ โทรศัพท์ .045-353110 ,คุณชิตชัย โทรศัพท์ .045-353109, คุณทัศนีย์ โทรศัพท์ .045- 288400 ต่อ 1502
(ในวันและเวลาราชการ)�

Admin Login
จำนวนผู้เข้าชม 164,594 ครั้ง