ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > รายงานการประชุม กยศ.   | ค้นหาเอกสาร
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1/2563
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1/2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 2/2563