คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ระบบทะเบียนกิจกรรม

ระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา (UBUSAC)  http://ubusac.ubu.ac.th/

ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วย Serial Number 
http://202.28.50.11/std_ticket/checkin.php

 

ขั้นตอนการขอหน่วยกิจกรรมนักศึกษา

ขั้นตอนการขอใบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา