ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > รายงานการประชุม   | ค้นหาเอกสาร
รายงานการประชุมกรรมการรักษาความปลอดภัยครั้งที่ 1/2555
รายงานการประชุมสำนักงาน ไตรมาสที่ 1 ปี งบประมาณ 2558
รายงานการประชุมสำนักงาน ไตรมาสที่ 2 ปี งบประมาณ 2558
รายงานผลการปฏิบัติงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2556