ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ตรวจประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation


โพสโดย ศุภชัย บุญเฉลียว     โพสวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ,     (อ่าน 222 ครั้ง)  


เมื่อวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์บริการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) มหาวิทยาลัยมหิดล ในนามเลขานุการโครงการฯ เข้าตรวจประเมินห้องปฎิบัติการตามเกณฑ์ประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation ของห้องปฏิบัติการ Search
ลิ้งค์ข่าวสาร