ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ภาระหน้าที่   | ค้นหาเอกสาร
มอบหมายภาระหน้าที่และมอบอำนาจให้รองฝ่ายวิจัย
มอบหมาบภาระหน้าที่และอำนาจให้ผู้ช่วยฝ่ายวิจัย