ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > คำสั่งแต่งตั้ง   | ค้นหาเอกสาร
คำสั่งแต่งตั้งรองวิจัย
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คำแต่งตั้งผู้ช่วยวิจัย