ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

Youtube


  วิธีการยื่นขอรับการพิจารณาความปลอดภัยทางชีวภาพ (IBC)
วิดีโอแสดงขั้นตอนการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพันธุวิศวกรรม ตัดต่อพันธุกรรม เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ เพื่อขอรับการพิจารณาความปลอดภัยทางชีวภาพ

    โพสเมื่อ : 30 สิงหาคม 2562