ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

Youtube


  การยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
แนะนำขั้นตอน วิธีการยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

    โพสเมื่อ : 29 สิงหาคม 2562