ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คำถามที่ถามบ่อย


1. ถาม : ถ้าเก็บข้อมูลกับอาสาสมัครเสร็จแล้ว เหลือแค่เขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ต้องขอต่ออายุใบรับรองหรือไม่
ตอบ : ไม่ต้องค่ะ ให้เขียนสรุปรายงานผลการดำเนินงาน ตามแบบฟอร์ม UBU-HREC 01-15 ส่งได้เลยค่ะ2. ถาม : การขอต่ออายุใบรับรอง ต้องดำเนินการตอนไหน และใช้เอกสารอะไรบ้าง
ตอบ : ผู้วิจัยต้องดำเนินการขอต่ออายุใบรับรองภายใน 30 วัน ก่อนใบรับรองฉบับแรกจะหมดอายุ โดยมีเอกสารประกอบการขอต่ออายุดังนี้ 1. บันทึกข้อความ นำส่งจากต้นสังกัดของผู้วิจัย 2. แบบรายงานความก้าวหน้า (UBU-HREC 01-14) 3. สำเนาใบรับรองฉบับเดิม