ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2563-2566


โพสโดย สายใจ จันเวียง     โพสวันที่ 30 กันยายน 2564 , 09:19:07     (อ่าน 752 ครั้ง)  


         เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)ฉบับปี 2563 – 2566 เป็นฉบับที่สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ แปลงมาจากเกณฑ์ Baldrige Criteria for Performance Excellence 2019 – 2020ของสหรัฐอเมริกา เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของการศึกษาไทยและสถาบันอุดมศึกษา สามารถใจ้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)ฉบับนี้ปรับเปลี่ยนจากเกณฑ์คุณภาพฯ ฉบับปี 2558-2561 โดยคำนึงถึงความสมดุลที่สำคัญสะท้อนมาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติ สำหรับการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เอื้อให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีพัฒนาการที่แตกต่างกันสามารถเข้าถึงและนำไปใช้เพื่อสร้างระบบการจัดการผลการดำเนินงานแบบบูรณาการ และพิสูจน์แล้วว่าใช้ได้ผลในการนำองค์กร ในระดับแนวหน้าและแนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลการดำเนินงานที่ดีไปใช้เพื่อสร้างไฟล์แนบ : ไฟล์ 1

Search
ลิ้งค์ข่าวสาร