ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2559


โพสโดย น.ส.เต็มศิริ ชิดดี     โพสวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ,     (อ่าน 1,922 ครั้ง)  


สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2559 ณ สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว อาคารเทพรัตนสิริปภา (โรงแรมยูเพลส) โดยกลุ่มผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย/คณะ คณาจารย์และบุคลากรที่รับผิดชอบด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ทั้งจากภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยเครือข่าย โดยมี ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร เป็นวิทยากรหลักในการอบรมฯ ครั้งนี้รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1 , รายละเอียด 2

Search
ลิ้งค์ข่าวสาร