คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561


โพสโดย น.ส.เต็มศิริ ชิดดี     โพสวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 , 09:43:40     (อ่าน 1,436 ครั้ง)  


      ด้วยสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา ได้จัดพิมพ์หนังสือ “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑” โดยได้ดำเนินการแปลเกณฑ์ Education Criteria for Performance Excellence ฉบับ ๒๐๐๙ – ๒๐๑๐ และ ๒๐๑๓ – ๒๐๑๔ เป็นภาษาไทย เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆ ในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเผยแพร่ให้สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบุคคลทั่วไปที่สนใจนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไปรายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1

Search