ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ระดับปริญญาตรี) ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2559


โพสโดย น.ส.เต็มศิริ ชิดดี     โพสวันที่ 24 ธันวาคม 2559 ,     (อ่าน 2,011 ครั้ง)  


สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร(ระดับปริญญาตรี) ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2559 โดยกลุ่มผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย/คณะ ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และบุคลากรสายสนับสนุนที่รับผิดชอบด้านวิชาการ/ประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร เป็นวิทยากรหลักในการอบรมฯ ครั้งนี้รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1

Search
ลิ้งค์ข่าวสาร