คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ระดับปริญญาตรี) ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2559


โพสโดย น.ส.เต็มศิริ ชิดดี     โพสวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 , 09:22:13     (อ่าน 1,031 ครั้ง)  


สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร(ระดับปริญญาตรี) ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2559 โดยกลุ่มผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย/คณะ ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และบุคลากรสายสนับสนุนที่รับผิดชอบด้านวิชาการ/ประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร เป็นวิทยากรหลักในการอบรมฯ ครั้งนี้รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1

Search