ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรยายการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบ CUPT QA ระดับหลักสูตร


โพสโดย น.ส.เต็มศิริ ชิดดี     โพสวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ,     (อ่าน 1,954 ครั้ง)  


ด้วยสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ กำหนดจัดโครงการการบรรยายการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบ CUPT QA ขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระบบ CUPT QA ซึ่งระบบดังกล่าวการดำเนินงานในระดับหลักสูตร กำหนดให้ใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพ โดยใช้เกณฑ์ ASEAN University Network - Quality Assurance (AUN-QA) ซึ่งเป้นเกณฑ์สากลที่สามารถประยุกต์ได้กับทุกสาขาวิชา โดยมีกำหนดการบรรยายดังกล่าวในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ สำนักงานอธิการบดี เวลา 09.00-12.00 น. รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1

Search
ลิ้งค์ข่าวสาร