คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบใบลา   | ค้นหาเอกสาร
ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด (สายวิชาการ)
ใบลาพักผ่อน (สายวิชาการ)
ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด (สายสนับสนุน)
ใบลาพักผ่อน (สายสนับสนุน)
แบบขอยกเลิกวันลา
ใบลาอุปสมบท
แบบขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศ