ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประกาศผลการคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2566


โพสโดย สุภาวดี จันทนุช     โพสวันที่ 23 มีนาคม 2566 , 14:53:49     (อ่าน 500 ครั้ง)  


     ตามที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดประกวดคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อคัดเลือกโครงงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาไปแข่งขันในระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างต่อไป เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมานั้น
     บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2566  ได้ดำเนินการคัดเลือกผลงานเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ดีเด่นระดับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2566 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1

Search
ลิ้งค์ข่าวสาร