ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการมอบประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตรด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


โพสโดย ธีรเศรษฐ์ รัตนะเศรษฐกุล     โพสวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ,     (อ่าน 1,358 ครั้ง)  


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล กรุงเทพ ฯ กรมบัญชีกลางได้จัดโครงการมอบประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่า “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ผ่านมาตรฐานการประเมินตามเกณฑ์ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนางอัมพร ยิ่งยงวงศ์สกุล หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน ได้รับเกียรติขึ้นรับโล่ห์รางวัลจากอธิบดีกรมบัญชีกลาง เพื่อเป็นเกียรติประวัติ ขวัญกำลังใจ และเป็นตัวอย่างที่ดีในการรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีสืบไปSearch