ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการ ม.อุบลฯ ยุคใหม่ บริหารงานโปร่งใส ร่วมใจต้านภัยทุจริต (UBU Say No To Corruption) ประจำปี 2562


โพสโดย ธีรเศรษฐ์ รัตนะเศรษฐกุล     โพสวันที่ 30 กันยายน 2563 ,     (อ่าน 1,316 ครั้ง)  


สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้จัดโครงการ ม.อุบลฯ ยุคใหม่ บริหารงานโปร่งใส ร่วมใจต้านภัยทุจริต (UBU Say No To Corruption) ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 13.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม C โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ 2 กิจกรรม ดังนี้

1. การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติราชการร่วมกันระหว่างอธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารคณะ/สำนัก และแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต

2. การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “หลักการบริหารและปฏิบัติงานที่สุจริต เที่ยงธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล”โดย นายศุภชัย ไชยหงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งอธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารคณะ/สำนัก เข้าร่วมรับฟังรายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1

Search