ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   | ค้นหาเอกสาร
การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-signature)
แนวทางการป้องกันการทุจริต