ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

         

ปฏิทินกิจกรรม

         
 
เดือน   ปี    ประเภทกิจกรรม
= วันนี้ , = วันที่มีกิจกรรม
มิถุนายน 2567
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
             01 
 02 
 03 
 04 
 05 
 06 
 07 
 08 
 09 
10

ตรวจสอบภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

11

ตรวจสอบภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

12

ตรวจสอบภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

13

ตรวจสอบภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

14

ตรวจสอบภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

15

ตรวจสอบภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

16

ตรวจสอบภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

17

ตรวจสอบภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

18

ตรวจสอบภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

19

ตรวจสอบภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

20

ตรวจสอบภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

21

ตรวจสอบภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
           
= วันนี้ , = วันที่มีกิจกรรม
 ปฏิทินกิจกรรม
   10 มิถุนายน 2567 ถึง 21 มิถุนายน 2567
     - ตรวจสอบภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กิจกรรมทั่วไป)